התקן החדש

התקן החדש - מה זה?

החל מ 24.11.2017- חל התקן האירופי על יבואני ויצרני מיטת תינוק בישראל.

  • התקן החדש מתיר שימוש בחומרים איכותיים דוגמת לוחות MDF )שהיו אסורים עד כה(.
  • התקן החדש מתיר 2 תחנות עצירה במעקה המיטה בחלק העליון והתחתון.
  • התקן החדש מתיר מספר מנגנוני מעקה ולא סוג אחד כפי שהיה מותר לשימוש עד היום.
  • התקן החדש אינו מתיר התקנות של חורים במעקה )מתוך החשש שאצבעות התינוק הנמצא בתוך המיטה עלולות להיתפס בהם(.

 

חדרי תינוקות
רהיטי תינוקות בחדר ילדים נטע
חדר סאנסט - BASIC
רהיטי תינוקות בחדר ילדים נטע
חדר באוהאוס - MODERN
רהיטי תינוקות בחדר ילדים נטע
חדר בוהו- CLASSIC
רהיטי תינוקות בחדר ילדים נטע
חדר קראפט - MODERN
רהיטי תינוקות בחדר ילדים הרמוני
חדר הרמוני - MODERN