הידעת?

התינוק מתחיל להתיישב בממוצע מגיל 7 חודשים ועד גיל של 11 חודשים. עד אז לא מומלץ להושיב אותו באופן עצמאי

התקן החדש

התקן החדש - מה זה?

החל מ 24.11.2017- חל התקן האירופי על יבואני ויצרני מיטת תינוק בישראל.

  • התקן החדש מתיר שימוש בחומרים איכותיים דוגמת לוחות MDF )שהיו אסורים עד כה(.
  • התקן החדש מתיר 2 תחנות עצירה במעקה המיטה בחלק העליון והתחתון.
  • התקן החדש מתיר מספר מנגנוני מעקה ולא סוג אחד כפי שהיה מותר לשימוש עד היום.
  • התקן החדש אינו מתיר התקנות של חורים במעקה )מתוך החשש שאצבעות התינוק הנמצא בתוך המיטה עלולות להיתפס בהם(.

 

Trending now
חדר סתו - CLASSIC | רהיטי סגל בייבי
חדר סתו - CLASSIC
חדר יובל - CLASSIC
חדר יובל - CLASSIC
חדר גיה - CLASSIC
חדר ג'יה - CLASSIC
חדר קמפינה - CLASSIC
חדר קמפינה - CLASSIC
חדר שי - CLASSIC |  רהיטי סגל בייבי
חדר שי - CLASSIC